Onze stromen opTrevianum

Ben je erg geïnteresseerd in sport, kunst, muziek of science, dan vind je het misschien leuk om deel te nemen aan een van onze stromen:

Artistroom Muzestroom Sportstroom Voetbalstroom Lifesciencestroom

Artistroom

Tevianum biedt leerlingen met een bovengemiddelde interesse voor beeldende vakken (tekenen en handvaardigheid) toegang tot de artistroom. In speciale onderbouwklassen wordt extra nadruk gelegd op beeldende vorming en kunstbeschouwing.

De artistroom is bedoeld voor creatief getalenteerde jongeren die zich willen verdiepen in beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, fotografie).

Leerlingen met een brede belangstelling voor kunst, kunnen zich aanmelden voor een eerste klas waar wekelijks één uur extra arti gegeven wordt. De beeldende vakken worden voor deelnemers aan de stroom op een hoger niveau gegeven dan bij andere klassen.

Voorwaarden voor deelname

Om mee te doen aan de artistroom is het volgende van belang:

 • aantoonbare brede belangstelling voor beeldende vorming.

Inschrijven voor de voorlichting: stuur een mailtje naar m.cappai@trevianum.nl (vermeld hierin je naam en basisschool en voor welke stroom je inschrijft).

Aanmelding en selectie

Aanmelding geschiedt via dit aanmeldingsformulier. De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn.

Muzestroom

Tevianum biedt leerlingen met een bovengemiddelde interesse voor muziek toegang tot de muzestroom. In speciale onderbouwklassen wordt extra nadruk gelegd op muziek en muziekbeoefening.

De muzestroom is er voor leerlingen die het leuk vinden om (samen) muziek te maken.

Leerlingen met een brede belangstelling voor muziek kunnen zich aanmelden voor een eerste klas waar wekelijks één uur extra muziek gegeven wordt. Het vak muziek wordt voor deelnemers aan de stroom op een hoger niveau gegeven dan bij andere klassen.

Voorwaarden voor deelname

Als je mee wil doen aan de muzestroom, is het volgende van belang:

 • voldoende basiskennis van muziek (instrumentaal, vocaal, muziektheoretisch); 
 • bereidheid om bij extra evenementen (o.a. jubilea en uitvoeringen in schoolverband bij speciale gelegenheden e.d.) een actieve bijdrage te leveren.

Inschrijven voor de voorlichting: stuur een mailtje naar m.cappai@trevianum.nl (vermeld hierin je naam en basisschool en voor welke stroom je inschrijft).

Aanmelding en selectie

Aanmelding geschiedt via dit aanmeldingsformulier. De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn.

Sportstroom

Bij de voorlichting over de sportstroom zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met het programma dat volgend jaar aangeboden wordt (clinics, themamiddagen en de inhoud van extra lessen). Voor de leerlingen is er de gelegenheid om deel te nemen aan een clinic die aansluitend aan de voorlichting gegeven zal worden. Hiervoor is het nodig om (indoor)sportspullen mee te nemen.

Voorwaarden voor deelname

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de sportstroom, gelden de volgende voorwaarden:

 • aantoonbare brede belangstelling voor sport, 
 • teamgeest en behulpzaamheid, 
 • grote affiniteit met één of meer sporten, 
 • actief in een of meer sporten. 

Uitblinken in sport is niet nodig, maar wel een grote interesse voor sport en bereidheid om extra sportieve inzet op te brengen zowel binnen de schooltijden (een extra lesuur per week) als daarbuiten: deelname aan de clinics (ook) buiten de reguliere schooltijden.

Voorzieningen in de sportstroom

Trevianum biedt in de sportstroom :

 • uitstekende sportvoorzieningen, 
 • energieke en hechte groepen, 
 • vier maal per jaar deelname aan clinics, 
 • maandelijks een themasportles,
 • een extra uur lichamelijke opvoeding per week. 

Inschrijven voor de voorlichting: stuur een mailtje naar m.cappai@trevianum.nl (vermeld hierin je naam en basisschool en voor welke stroom je inschrijft).

Aanmelding en selectie

Aanmelding geschiedt via dit aanmeldingsformulier. De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn.

Voetbalstroom

Als je voetbal erg leuk vindt, niet alleen om naar te kijken maar ook om het zelf te doen, dan is de voetbalstroom heel geschikt voor je. Je krijgt dan in de eerste klas naast drie uren lo, een keer per twee weken twee aaneengesloten lesuren voetbaltraining. Aan het einde van elk trimester is er een bijzondere activiteit, bijvoorbeeld een excursie naar een bekend voetbalstadion in Nederland.

Voorzieningen

 • training altijd buiten op het (kunstgras)veld
 • clinics verzorgd door BVO-trainers
 • wedstrijden tegen clubs/scholen

Voorwaarden voor deelname

Om mee te doen aan de voetbalstroom is uitblinken in voetbal niet nodig, wel:

 • brede belangstelling voor voetbal,
 • teamgeest en behulpzaamheid,
 • de wil om je op het gebied van voetbal technisch en tactisch te ontwikkelen

Inschrijven voor de voorlichting: stuur een mailtje naar m.cappai@trevianum.nl (vermeld hierin je naam en basisschool en voor welke stroom je inschrijft).

Aanmelding en selectie

Aanmelding geschiedt via dit aanmeldingsformulier. De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn.

Bekijk ook onze Sportside website voor meer informatie

Lifesciencestroom

Trevianum biedt leerlingen met een bovengemiddelde interesse voor natuur, wetenschap, ICT en techniek de lifesciencestroom. Leerlingen in de lifesciencestroom krijgen probleemgestuurde en vakoverstijgende vragen en opdrachten voorgelegd waarin zelf ontdekkend leren, de fascinatie voor hoe dingen werken en ontstaan en milieuvraagstukken centraal staan. Je eigen ideeën mogen uitwerken om tot een uitdagende oplossing te komen.

Voorwaarden voor deelname

Om mee te doen aan de lifesciencestroom is het volgende belangrijk:

 • brede belangstelling voor lifescience,
 • bereid zijn om samen aan een project te werken,
 • het leuk vinden om problemen te onderzoeken en op te lossen,
 • open staan voor uitdagingen.

Inschrijven voor de voorlichting: stuur een mailtje naar m.cappai@trevianum.nl (vermeld hierin je naam en basisschool en voor welke stroom je inschrijft).

Aanmelding

Aanmelding geschiedt via dit aanmeldingsformulier. De aanmeldingen dienen uiterlijk 31 maart binnen te zijn.

Design Studiomarq • VR Tour Studio VR • Ontwikkeling Schmeits websolutions
© Trevianum scholengroep 2022